Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн воганыг туршжээ

Зам, тээврийн сайдын тушаалаар Улаанбаатар дахь вагон депогийн инженер, техникийн ажилтнууд хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай вагон тоноглосон. Тэгвэл уг вагоныг 21-ний  09.40 цагаас Улаанбаатар-Чойр-Сайншанд чиглэлийн 286 дугаар галт тэргэнд залган туршилтын аялалд явуулжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбооноос тэргэнцэртэй дөрвөн иргэнийг туршилтын аялалд оролцуулсан бөгөөд өргөх, буулгах механизмуудын хэвийн ажиллагаа болон тэргэнцэртэй иргэд зорчиход бэрхшээл тулгарах эсэхийг олж тогтоох гэнэ. Улмаар аялалаас ирэхэд нь гарсан дутагдлыг засч, ирэх долоо хоногоос байнгын ашиглалтад хүлээлгэж өгөх аж.

www.TOP.mn