Фэйсбүүк хориг тогтоов

 

Олон нийтийн хэрэгсэл болох Фэйсбүүк компаний удирдлагаас хориглосон зүйлс: 

1. Галт зэвсэг сурталчилах. Жижиглэнгээр болон олноор худалдах болон сурталчилах

2. Хар тамхи

3. Эм болон мансууруулах бодис худалдах болон сурталчилах

4. Садар самуун сурталчилах  зэргийг хориглов

www.HOT.mn